background

About Us

Çeliksoy Textile Garment Industry Trade Inc.

2000 yýlýnda girdiði tekstil ve kumaþ üretiminde önde gelen bir isim olarak sektöründe yerini almýþtýr. Müþteri memnuniyeti , kalite ve güveni ön planda tutarak, bayan giyim kumaþlarý aðarlýkta olmak üzere, erkek giyim ve çocuk giyim kumaþ üretimi için son teknolojiye sahip bir tesis oluþturmuþtur.

  • Image
  • Image
  • Image